k.ú.: 747211 - Semice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537781 - Semice NUTS5 CZ0208537781
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 9078
orná půda 1385 6350377
zahrada 328 173291
ovoc. sad 3 11724
travní p. 117 236126
lesní poz 100 1400911
vodní pl. rybník 4 17015
vodní pl. tok přirozený 110 383805
vodní pl. tok umělý 49 77022
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 596
vodní pl. zamokřená pl. 15 19354
zast. pl. společný dvůr 1 121
zast. pl. zbořeniště 2 444
zast. pl. 562 185822
ostat.pl. jiná plocha 212 183109
ostat.pl. manipulační pl. 43 55043
ostat.pl. neplodná půda 2 1078
ostat.pl. ostat.komunikace 352 172597
ostat.pl. pohřeb. 1 4024
ostat.pl. silnice 91 82691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 57151
ostat.pl. zeleň 6 9205
Celkem KN 3427 9430584
Par. KMD 3427 9430584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 239
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 553
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 703
spoluvlastník 1329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2016
THM-V 1:2000 01.10.1978 20.10.2016 01.10.1978
S-SK GS 1:2880 1841 30.09.1978 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 19:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.