k.ú.: 747246 - Semily - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576964 - Semily NUTS5 CZ0514576964
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 1541368
zahrada 984 761693
ovoc. sad 61 186741
travní p. mez, stráň 3 4644
travní p. 1483 2870729
lesní poz 528 2704324
vodní pl. nádrž umělá 7 1592
vodní pl. tok přirozený 32 200099
vodní pl. tok umělý 12 31781
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 98
vodní pl. zamokřená pl. 1 935
zast. pl. společný dvůr 72 19709
zast. pl. zbořeniště 63 20109
zast. pl. 2645 583853
ostat.pl. dráha 8 112303
ostat.pl. jiná plocha 283 186873
ostat.pl. manipulační pl. 423 405730
ostat.pl. neplodná půda 231 169505
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 3948
ostat.pl. ostat.komunikace 824 496973
ostat.pl. pohřeb. 3 11049
ostat.pl. silnice 127 220390
ostat.pl. skládka 1 2690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 84498
ostat.pl. zeleň 101 170155
Celkem KN 8445 10791789
Par. DKM 5992 4918918
Par. KMD 2453 5872871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 692
č.p. byt.dům 67
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 21
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 134
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 21
č.p. rod.dům 369
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 784
bez čp/če jiná st. 227
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 50
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 2572
byt.z. byt 1198
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 77
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 1300
LV 3097
spoluvlastník 4930

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2012
KMD 1:1000 21.12.2011
DKM 1:1000 23.03.2011
S-SK GS 1:2880 1959 14.06.2012 Od -dle KP. Na SV části mimo Instrukci A.
Ins. A 1:1000 01.01.1959 23.03.2011 Od -dle KP. Na části Instrukce A -pouze intravilán.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1959 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.