k.ú.: 747271 - Bítouchov u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576964 - Semily NUTS5 CZ0514576964
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 470938
zahrada 185 174020
ovoc. sad 10 27774
travní p. 635 1459138
lesní poz les(ne hospodář) 1 1740
lesní poz 341 1226018
vodní pl. nádrž umělá 1 52
vodní pl. tok přirozený 6 57342
vodní pl. tok umělý 1 228
zast. pl. společný dvůr 6 715
zast. pl. zbořeniště 16 2300
zast. pl. 306 54499
ostat.pl. jiná plocha 31 10006
ostat.pl. manipulační pl. 49 31962
ostat.pl. neplodná půda 140 51055
ostat.pl. ostat.komunikace 113 100699
ostat.pl. silnice 17 46229
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 419
ostat.pl. zeleň 4 1650
Celkem KN 1984 3716784
Par. KMD 1984 3716784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 52
č.p. zem.used 38
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 296
LV 389
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 19.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.