k.ú.: 747319 - Semín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575623 - Semín NUTS5 CZ0532575623
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 2391795
zahrada 368 288678
ovoc. sad 1 3871
travní p. 277 711967
lesní poz 178 3172248
vodní pl. nádrž přírodní 2 737
vodní pl. nádrž umělá 10 52633
vodní pl. rybník 1 9922
vodní pl. tok přirozený 20 183488
vodní pl. tok umělý 15 24515
vodní pl. zamokřená pl. 16 85527
zast. pl. 359 125055
ostat.pl. jiná plocha 62 63852
ostat.pl. manipulační pl. 4 2800
ostat.pl. mez, stráň 12 56696
ostat.pl. neplodná půda 47 42658
ostat.pl. ostat.komunikace 122 118816
ostat.pl. pohřeb. 1 1165
ostat.pl. silnice 7 64948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15616
ostat.pl. zeleň 15 8449
Celkem KN 1918 7425436
Par. KMD 1918 7425436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 4
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 331
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 471
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.