k.ú.: 747351 - Věvrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 15570
orná půda 133 2926314
zahrada 22 25810
travní p. mez, stráň 7 21514
travní p. 49 249249
lesní poz 22 679273
vodní pl. nádrž umělá 4 9962
vodní pl. tok přirozený 1 349
vodní pl. tok umělý 8 9344
vodní pl. zamokřená pl. 1 108
zast. pl. zbořeniště 1 344
zast. pl. 33 22311
ostat.pl. jiná plocha 35 23409
ostat.pl. ostat.komunikace 20 36862
ostat.pl. silnice 1 11933
ostat.pl. zeleň 5 21230
Celkem KN 349 4053582
Par. DKM 14 22973
Par. KMD 335 4030609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 32
LV 49
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2012
S-SK GS 1838 14.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 15:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.