k.ú.: 747360 - Semonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574121 - Jaroměř NUTS5 CZ0523574121
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2418890
zahrada 144 117292
ovoc. sad 11 19817
travní p. mez, stráň 1 845
travní p. 215 914342
lesní poz 12 13311
vodní pl. nádrž umělá 1 1216
vodní pl. tok přirozený 4 40492
vodní pl. tok umělý 60 11391
vodní pl. zamokřená pl. 5 3823
zast. pl. 146 69038
ostat.pl. dráha 1 22761
ostat.pl. jiná plocha 86 29364
ostat.pl. manipulační pl. 4 19493
ostat.pl. mez, stráň 8 3113
ostat.pl. neplodná půda 11 13672
ostat.pl. ostat.komunikace 57 56437
ostat.pl. pohřeb. 3 3558
ostat.pl. silnice 45 79720
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7409
Celkem KN 1083 3845984
Par. DKM 1083 3845984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 66
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 145
LV 230
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.2001
ZMVM 1:2000 01.07.1990 01.06.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 10:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.