k.ú.: 747408 - Sendražice u Smiřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570796 - Sendražice NUTS5 CZ0521570796
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 3463273
zahrada 185 139918
ovoc. sad 1 2438
travní p. 114 478196
lesní poz 84 316534
vodní pl. nádrž přírodní 2 355
vodní pl. nádrž umělá 6 31277
vodní pl. tok přirozený 25 15270
vodní pl. tok umělý 20 36050
zast. pl. 207 119280
ostat.pl. dráha 1 19027
ostat.pl. jiná plocha 121 82348
ostat.pl. manipulační pl. 51 59745
ostat.pl. neplodná půda 56 46602
ostat.pl. ostat.komunikace 120 128053
ostat.pl. pohřeb. 2 2246
ostat.pl. silnice 48 51842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6745
ostat.pl. zeleň 7 10860
Celkem KN 1317 5010059
Par. DKM 1262 4949909
Par. KMD 55 60150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 144
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 202
LV 263
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.02.2019 mapování
KMD 1:1000 23.09.2010 intravilán
DKM-KPÚ 29.08.2007 1:1000 24.09.2007 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 23.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 21:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.