k.ú.: 747459 - Senice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505081 - Senice na Hané NUTS5 CZ0712505081
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1229 8896661
chmelnice 108 540082
zahrada 470 257288
ovoc. sad 2 12159
travní p. 42 58923
lesní poz 14 218952
vodní pl. nádrž umělá 1 60309
vodní pl. tok přirozený 14 37800
zast. pl. společný dvůr 4 1884
zast. pl. zbořeniště 8 783
zast. pl. 630 248321
ostat.pl. dráha 11 56191
ostat.pl. jiná plocha 118 104087
ostat.pl. manipulační pl. 63 157370
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 365
ostat.pl. ostat.komunikace 273 280097
ostat.pl. pohřeb. 1 4678
ostat.pl. silnice 37 89473
ostat.pl. skládka 6 16681
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11733
ostat.pl. zeleň 45 60604
Celkem KN 3081 11114441
Par. DKM 3081 11114441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 418
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 612
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 44
LV 792
spoluvlastník 1111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.11.2006
S-SK ŠD 1:2500 1939 13.11.2006
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.