k.ú.: 747467 - Odrlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505081 - Senice na Hané NUTS5 CZ0712505081
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 3506603
zahrada 131 91405
ovoc. sad 3 29927
travní p. 4 1012
lesní poz 9 350863
vodní pl. nádrž umělá 1 450
vodní pl. tok přirozený 1 253
zast. pl. společný dvůr 1 309
zast. pl. zbořeniště 3 1701
zast. pl. 100 52246
ostat.pl. dráha 1 15045
ostat.pl. jiná plocha 48 31363
ostat.pl. manipulační pl. 2 3588
ostat.pl. ostat.komunikace 70 112726
ostat.pl. silnice 20 42593
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9788
ostat.pl. zeleň 34 85016
Celkem KN 690 4334888
Par. DKM 690 4334888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 197
spoluvlastník 304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.03.2007 DKM na části k. ú.
DKM-KPÚ 21.03.2007 1:1000 26.01.2007 *)
S-SK ŠD 1:2500 1913 16.03.2007
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.10.1913


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.