k.ú.: 747483 - Seninka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544906 - Seninka NUTS5 CZ0723544906
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 139095
zahrada 95 46327
ovoc. sad 1 3929
travní p. mez, stráň 12 28757
travní p. 742 2386296
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 497 4192761
vodní pl. nádrž umělá 4 689
vodní pl. tok přirozený 15 28338
zast. pl. zbořeniště 25 3585
zast. pl. 226 53231
ostat.pl. jiná plocha 56 14442
ostat.pl. manipulační pl. 39 62310
ostat.pl. neplodná půda 204 165103
ostat.pl. ostat.komunikace 139 117070
ostat.pl. pohřeb. 2 1546
ostat.pl. silnice 14 20503
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1912
Celkem KN 2154 7265920
Par. KMD 2154 7265920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 73
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 221
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 263
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
KM-D 1:2000 27.10.2000 28.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.