k.ú.: 747530 - Senorady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 591661 - Senorady NUTS5 CZ0643591661
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 4368207
zahrada 242 120469
ovoc. sad 4 9928
travní p. 240 738756
lesní poz les s budovou 23 996
lesní poz 509 3638108
vodní pl. nádrž umělá 3 1967
vodní pl. tok přirozený 5 132314
vodní pl. tok umělý 21 21521
zast. pl. zbořeniště 10 2301
zast. pl. 332 97984
ostat.pl. jiná plocha 138 128358
ostat.pl. manipulační pl. 18 32752
ostat.pl. neplodná půda 85 63860
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 686
ostat.pl. ostat.komunikace 172 217294
ostat.pl. silnice 4 36826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10835
ostat.pl. zeleň 10 997
Celkem KN 2243 9624159
Par. KMD 2243 9624159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 134
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 69
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 67
rozestav. 1
Celkem BUD 336
LV 373
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.