k.ú.: 747599 - Líšnice u Sepekova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549843 - Sepekov NUTS5 CZ0314549843
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1316 4259803
zahrada 149 99037
ovoc. sad 1 3316
travní p. 748 969416
lesní poz 93 2414209
vodní pl. nádrž přírodní 6 9972
vodní pl. rybník 10 139171
vodní pl. tok umělý 207 16802
vodní pl. zamokřená pl. 1 324
zast. pl. společný dvůr 2 948
zast. pl. zbořeniště 1 413
zast. pl. 137 69434
ostat.pl. dráha 1 42580
ostat.pl. jiná plocha 25 29979
ostat.pl. manipulační pl. 37 26564
ostat.pl. neplodná půda 31 6795
ostat.pl. ostat.komunikace 145 133164
ostat.pl. pohřeb. 1 3068
ostat.pl. silnice 9 28585
Celkem KN 2920 8253580
Par. KMD 2920 8253580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 128
LV 228
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2012
S-SK GS 1:2880 1830 22.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.