k.ú.: 747670 - Sezemice nad Loučnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575640 - Sezemice NUTS5 CZ0532575640
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1346 4237636
zahrada 749 413659
ovoc. sad školka 2 2778
ovoc. sad 12 21839
travní p. 111 256782
lesní poz 20 556114
vodní pl. nádrž umělá 1 178
vodní pl. rybník 5 255605
vodní pl. tok přirozený 7 75989
vodní pl. tok umělý 200 86650
vodní pl. zamokřená pl. 1 862
zast. pl. společný dvůr 16 2183
zast. pl. zbořeniště 10 2344
zast. pl. 1211 295140
ostat.pl. jiná plocha 240 215679
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1957
ostat.pl. manipulační pl. 67 47769
ostat.pl. mez, stráň 1 37
ostat.pl. neplodná půda 25 16406
ostat.pl. ostat.komunikace 320 169533
ostat.pl. pohřeb. 3 5825
ostat.pl. silnice 72 126519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 23087
ostat.pl. zeleň 28 39249
Celkem KN 4461 6853820
Par. DKM 4461 6853820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 541
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 235
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 5
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 146
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1159
byt.z. byt 223
byt.z. garáž 64
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 299
LV 1598
spoluvlastník 2384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2005
ZMVM 1:2000 01.07.1987 17.10.2005
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.