k.ú.: 747688 - Sezimovo Ústí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553069 - Sezimovo Ústí NUTS5 CZ0317553069
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31123 - Sezimovo Ústí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 1200175
zahrada skleník-pařeniš. 2 86
zahrada 1850 659642
travní p. 311 466273
lesní poz les(ne hospodář) 1 16295
lesní poz 85 3251236
vodní pl. nádrž umělá 12 33600
vodní pl. rybník 3 462811
vodní pl. tok přirozený 13 212986
vodní pl. tok umělý 18 9123
vodní pl. zamokřená pl. 1 1452
zast. pl. společný dvůr 14 5781
zast. pl. zbořeniště 7 8519
zast. pl. 3590 493520
ostat.pl. dráha 32 47895
ostat.pl. jiná plocha 387 323942
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1180
ostat.pl. manipulační pl. 145 228272
ostat.pl. neplodná půda 19 33428
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 790
ostat.pl. ostat.komunikace 394 388908
ostat.pl. silnice 47 87330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 109807
ostat.pl. zeleň 181 400023
Celkem KN 7571 8443074
Par. DKM 7571 8443074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 549
č.p. byt.dům 81
č.p. garáž 546
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 662
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 573
č.e. jiná st. 48
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 207
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 485
bez čp/če jiná st. 128
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 50
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 31
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 6
Celkem BUD 3554
byt.z. byt 1606
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 62
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 38
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1732
LV 4808
spoluvlastník 7736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2006
THM-V 1:1000 01.11.1977 26.11.2006 část
Ins. A 1:1000 01.01.1951 01.11.1977 i 1:2000, část
Ins. A 1:1000 01.01.1951 26.11.2006 část
S-SK GS 1:2880 1828 31.12.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.