k.ú.: 747751 - Květnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564982 - Květnice NUTS5 CZ0209564982
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 1518937
zahrada 1050 473704
travní p. 77 190162
lesní poz 6 19931
vodní pl. rybník 3 33107
vodní pl. tok přirozený 54 32101
vodní pl. zamokřená pl. 12 6763
zast. pl. společný dvůr 2 30
zast. pl. 852 119844
ostat.pl. jiná plocha 303 141281
ostat.pl. manipulační pl. 20 32729
ostat.pl. neplodná půda 19 47553
ostat.pl. ostat.komunikace 75 108276
ostat.pl. pohřeb. 1 1210
ostat.pl. silnice 18 41848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1720
ostat.pl. zeleň 29 57486
Celkem KN 2839 2826682
Par. DKM 2640 1937405
Par. KMD 199 889277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 718
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 6
s roz.jed 1
Celkem BUD 839
byt.z. byt 40
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 16
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 62
LV 1048
spoluvlastník 1403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 01.09.2014 1:1000 04.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1824 06.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 20.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.