k.ú.: 747815 - Silůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583855 - Silůvky NUTS5 CZ0643583855
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2600 2522391
vinice 105 110131
zahrada 525 226972
ovoc. sad 24 25333
travní p. 182 68586
lesní poz 1959 2473041
vodní pl. nádrž umělá 3 158
vodní pl. tok přirozený 80 31762
zast. pl. společný dvůr 5 1090
zast. pl. zbořeniště 4 230
zast. pl. 452 112177
ostat.pl. dráha 4 105541
ostat.pl. jiná plocha 113 28762
ostat.pl. manipulační pl. 117 30946
ostat.pl. neplodná půda 255 54576
ostat.pl. ostat.komunikace 1124 126697
ostat.pl. pohřeb. 6 2874
ostat.pl. silnice 169 73384
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4020
ostat.pl. zeleň 20 1830
Celkem KN 7750 6000501
Par. DKM 7750 6000501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 225
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 2
č.e. garáž 25
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 42
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 428
LV 685
spoluvlastník 995

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.03.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1989 16.03.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.