k.ú.: 747831 - Siřejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565598 - Siřejovice NUTS5 CZ0423565598
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 5319026
chmelnice 41 318039
zahrada 78 86718
ovoc. sad 2 11528
travní p. 50 34096
lesní poz 4 5140
vodní pl. nádrž přírodní 2 980
vodní pl. tok přirozený 64 27014
zast. pl. zbořeniště 5 2828
zast. pl. 170 67212
ostat.pl. dálnice 12 80845
ostat.pl. jiná plocha 20 8926
ostat.pl. manipulační pl. 17 27863
ostat.pl. neplodná půda 6 5393
ostat.pl. ostat.komunikace 77 97631
ostat.pl. pohřeb. 1 1708
ostat.pl. silnice 3 56346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8932
ostat.pl. zeleň 3 1179
Celkem KN 1027 6161404
GP 6 17157
Celkem ZE 6 17157
Par. KMD 1027 6161404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 99
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 167
LV 220
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2012
S-SK GS 1:2880 1843 02.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.