k.ú.: 747840 - Sivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583863 - Sivice NUTS5 CZ0643583863
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1158 3429444
vinice 74 34145
zahrada 469 312772
ovoc. sad 3 5167
travní p. 73 35986
lesní poz les s budovou 1 55
lesní poz 173 2488821
vodní pl. nádrž umělá 2 32022
vodní pl. tok přirozený 56 33692
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 247
zast. pl. společný dvůr 1 762
zast. pl. zbořeniště 17 3520
zast. pl. 629 209460
ostat.pl. dráha 4 88146
ostat.pl. jiná plocha 136 42648
ostat.pl. manipulační pl. 84 292421
ostat.pl. neplodná půda 27 18490
ostat.pl. ostat.komunikace 249 140649
ostat.pl. silnice 82 78641
ostat.pl. skládka 3 842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10666
ostat.pl. zeleň 18 4330
Celkem KN 3269 7262926
Par. DKM 3269 7262926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 234
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 86
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 12
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 22
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 2
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 47
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 591
LV 842
spoluvlastník 1769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2010
THM-G 1:2000 15.02.1973 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.