k.ú.: 747858 - Skála u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569691 - Věž NUTS5 CZ0631569691
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 937843
zahrada 88 55529
travní p. 193 411600
lesní poz 78 314343
vodní pl. rybník 6 44107
vodní pl. tok přirozený 27 7572
vodní pl. tok umělý 2 88
vodní pl. zamokřená pl. 2 3340
zast. pl. společný dvůr 2 118
zast. pl. zbořeniště 1 289
zast. pl. 126 31738
ostat.pl. jiná plocha 37 9001
ostat.pl. manipulační pl. 10 10566
ostat.pl. neplodná půda 50 19939
ostat.pl. ostat.komunikace 62 44689
ostat.pl. pohřeb. 3 5292
ostat.pl. silnice 13 34203
ostat.pl. zeleň 1 352
Celkem KN 784 1930609
Par. KMD 784 1930609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 119
LV 161
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 05:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.