k.ú.: 747866 - Skála u Chrasti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571539 - Chrast NUTS5 CZ0531571539
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 963937
zahrada 79 60016
ovoc. sad 4 14657
travní p. 13 42407
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 70 3685099
vodní pl. tok přirozený 5 14153
zast. pl. společný dvůr 2 229
zast. pl. zbořeniště 1 157
zast. pl. 85 28809
ostat.pl. jiná plocha 7 12056
ostat.pl. manipulační pl. 2 1534
ostat.pl. neplodná půda 20 10486
ostat.pl. ostat.komunikace 61 32284
ostat.pl. silnice 3 31789
ostat.pl. zeleň 3 3242
Celkem KN 499 4900884
Par. DKM 499 4900884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 80
LV 119
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1988 23.05.2000
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.