k.ú.: 747939 - Skalice u Smiřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570800 - Skalice NUTS5 CZ0521570800
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 425 3446115
zahrada 208 130271
ovoc. sad 1 616
travní p. 48 87622
lesní poz 73 243702
vodní pl. nádrž umělá 2 1798
vodní pl. tok přirozený 9 75782
zast. pl. společný dvůr 3 1027
zast. pl. zbořeniště 4 1911
zast. pl. 187 71536
ostat.pl. jiná plocha 55 40052
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 25
ostat.pl. manipulační pl. 52 40353
ostat.pl. neplodná půda 20 34412
ostat.pl. ostat.komunikace 100 104302
ostat.pl. silnice 7 32771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2168
ostat.pl. zeleň 17 19799
Celkem KN 1217 4334262
Par. DKM 1217 4334262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 273
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.02.2015
DKM 1:1000 01.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.12.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 06:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.