k.ú.: 747947 - Skalice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594768 - Skalice NUTS5 CZ0647594768
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1221 7090353
zahrada 187 90756
ovoc. sad 1 14880
travní p. 103 249812
lesní poz les s budovou 2 25
lesní poz 392 1250152
vodní pl. nádrž umělá 1 2918
vodní pl. tok přirozený 17 40420
vodní pl. tok umělý 7 10382
vodní pl. zamokřená pl. 4 6708
zast. pl. společný dvůr 1 146
zast. pl. zbořeniště 8 3076
zast. pl. 300 127587
ostat.pl. jiná plocha 122 64792
ostat.pl. manipulační pl. 14 40251
ostat.pl. mez, stráň 1 5555
ostat.pl. neplodná půda 41 36120
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 276
ostat.pl. ostat.komunikace 124 328834
ostat.pl. pohřeb. 1 3372
ostat.pl. silnice 5 50708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9901
ostat.pl. zeleň 33 99177
Celkem KN 2591 9526201
Par. DKM 1935 8556083
Par. KMD 656 970118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 299
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 479
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.06.2018
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 18.06.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 08:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.