k.ú.: 747971 - Skalice u Frýdku-Místku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598003 - Frýdek-Místek NUTS5 CZ0802598003
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 611 3953020
zahrada 949 777031
travní p. 639 1834286
lesní poz 450 2198931
vodní pl. tok přirozený 39 100265
vodní pl. tok umělý 4 774
vodní pl. zamokřená pl. 27 72185
zast. pl. zbořeniště 33 7063
zast. pl. 974 153896
ostat.pl. jiná plocha 390 237602
ostat.pl. manipulační pl. 15 17452
ostat.pl. neplodná půda 259 194880
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 262
ostat.pl. ostat.komunikace 327 229586
ostat.pl. pohřeb. 1 7225
ostat.pl. silnice 45 54651
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7114
ostat.pl. zeleň 33 9130
Celkem KN 4799 9855353
Par. DKM 1 58
Par. KMD 4798 9855295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 221
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 289
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 218
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 4
Celkem BUD 958
byt.z. byt 27
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 35
LV 1214
spoluvlastník 1891

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.