k.ú.: 748021 - Skalička u Hranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517747 - Skalička NUTS5 CZ0714517747
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 125
orná půda 535 2219996
zahrada 273 238340
ovoc. sad 8 26135
travní p. mez, stráň 12 5103
travní p. 111 499032
lesní poz 100 605258
vodní pl. nádrž umělá 2 609
vodní pl. rybník 1 3080
vodní pl. tok přirozený 53 63290
vodní pl. zamokřená pl. 15 35415
zast. pl. 292 100237
ostat.pl. jiná plocha 89 59929
ostat.pl. manipulační pl. 11 23751
ostat.pl. mez, stráň 2 47
ostat.pl. neplodná půda 103 38777
ostat.pl. ostat.komunikace 107 98723
ostat.pl. pohřeb. 1 3029
ostat.pl. silnice 4 30461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14477
ostat.pl. zeleň 12 75193
Celkem KN 1737 4141007
Par. DKM 1737 4141007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 179
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 278
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 291
spoluvlastník 434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1991 01.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.