k.ú.: 748030 - Skalka u Blíževedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561410 - Blíževedly NUTS5 CZ0511561410
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 950697
zahrada 73 55409
travní p. 94 450277
lesní poz 40 739081
vodní pl. nádrž umělá 1 1158
zast. pl. zbořeniště 7 1237
zast. pl. 54 25769
ostat.pl. jiná plocha 6 1952
ostat.pl. manipulační pl. 11 12277
ostat.pl. neplodná půda 13 22114
ostat.pl. ostat.komunikace 39 72459
ostat.pl. silnice 6 21296
Celkem KN 370 2353726
Par. DKM 199 2243617
Par. KMD 171 110109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 53
LV 76
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2020 1:1000 27.05.2020 *)
KMD 1:1000 29.08.2017
S-SK GS 1:2880 1843 29.08.2017 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 13:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.