k.ú.: 748056 - Skalka u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589993 - Skalka NUTS5 CZ0713589993
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1176476
zahrada 166 79088
ovoc. sad 7 26209
travní p. 58 83877
lesní poz 14 121130
vodní pl. nádrž umělá 1 1259
vodní pl. tok přirozený 6 14417
vodní pl. zamokřená pl. 21 32149
zast. pl. společný dvůr 2 157
zast. pl. zbořeniště 3 281
zast. pl. 171 44622
ostat.pl. jiná plocha 22 12981
ostat.pl. manipulační pl. 17 20685
ostat.pl. neplodná půda 3 638
ostat.pl. ostat.komunikace 46 60793
ostat.pl. pohřeb. 2 1401
ostat.pl. silnice 9 35073
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4815
ostat.pl. zeleň 9 20384
Celkem KN 744 1736435
Par. KMD 744 1736435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 121
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 169
LV 209
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 13.06.2013 28.02.1824 1:2880, od r. 1947 scelovací řízení, M 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 23.05.2022 16:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.