k.ú.: 748072 - Skalka u Doks - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 513890 - Skalka u Doks NUTS5 CZ0511513890
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2007949
zahrada 124 88989
ovoc. sad 14 311158
travní p. 117 566824
lesní poz 77 1752405
vodní pl. nádrž umělá 7 2249
vodní pl. zamokřená pl. 1 755
zast. pl. zbořeniště 8 2020
zast. pl. 127 51417
ostat.pl. jiná plocha 22 5811
ostat.pl. manipulační pl. 36 44059
ostat.pl. neplodná půda 92 88851
ostat.pl. ostat.komunikace 68 107907
ostat.pl. silnice 3 10935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 550
ostat.pl. zeleň 1 1104
Celkem KN 780 5042983
Par. DKM 780 5042983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 126
byt.z. byt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 5
LV 182
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2016
DKM-KPÚ 17.12.2013 1:1000 23.01.2014 *)
FÚO 1:2000 31.12.1977 29.11.2016 Od 1977 dle KP. Na části FÚO2 Doksy A část (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 29.11.2016 1:2000 Od 1967 dle KP. Na části THM Doksy část 1963-1966 - Gauss transform do S-JTSK (námitky 1967).
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967 dle KP. Na části mimo THM Doksy (námitky 1667).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 03:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.