k.ú.: 748111 - Starý Rybník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554812 - Skalná NUTS5 CZ0411554812
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 1349855
zahrada 61 23535
ovoc. sad 2 3591
travní p. 72 509635
lesní poz 15 179035
vodní pl. nádrž umělá 6 8088
vodní pl. rybník 3 36705
vodní pl. tok přirozený 3 8618
vodní pl. tok umělý 10 19909
vodní pl. zamokřená pl. 2 5261
zast. pl. společný dvůr 6 1339
zast. pl. zbořeniště 1 313
zast. pl. 112 49793
ostat.pl. jiná plocha 38 46251
ostat.pl. manipulační pl. 22 38738
ostat.pl. neplodná půda 10 14834
ostat.pl. ostat.komunikace 51 63188
ostat.pl. silnice 6 42142
ostat.pl. zeleň 2 4091
Celkem KN 451 2404921
Par. DKM 451 2404921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 110
LV 88
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2008 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:1000 01.10.1988 27.11.2008
THM-V 1:2000 01.05.1966 27.11.2008
S-SK GS 1900 27.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.