k.ú.: 748129 - Vonšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554812 - Skalná NUTS5 CZ0411554812
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 874378
zahrada 48 34057
travní p. 45 361920
lesní poz 73 1874524
vodní pl. nádrž umělá 4 21518
vodní pl. tok umělý 7 18483
vodní pl. zamokřená pl. 6 536802
zast. pl. společný dvůr 2 28
zast. pl. 106 28133
ostat.pl. dráha 2 38654
ostat.pl. jiná plocha 55 343239
ostat.pl. manipulační pl. 10 219811
ostat.pl. neplodná půda 3 9260
ostat.pl. ostat.komunikace 65 55411
ostat.pl. silnice 3 18643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1385
ostat.pl. zeleň 2 774
Celkem KN 440 4437020
Par. DKM 440 4437020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 98
LV 66
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.02.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.02.2003
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.