k.ú.: 748137 - Suchá u Skalné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554812 - Skalná NUTS5 CZ0411554812
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 123466
travní p. 14 616463
lesní poz 2 8353
vodní pl. nádrž umělá 3 9358
vodní pl. tok umělý 1 4547
vodní pl. zamokřená pl. 1 69442
zast. pl. 3 3445
ostat.pl. jiná plocha 9 302758
ostat.pl. neplodná půda 1 690
ostat.pl. ostat.komunikace 3 7212
ostat.pl. silnice 1 16718
ostat.pl. zeleň 2 13042
Celkem KN 44 1175494
Par. DKM 44 1175494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 3
LV 9
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.02.2003 celé k.ú.- přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 27.02.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 22:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.