k.ú.: 748218 - Skašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 539937 - Skašov NUTS5 CZ0324539937
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 2746747
zahrada 178 137003
ovoc. sad 2 16588
travní p. 166 1053466
lesní poz les s budovou 11 1153
lesní poz 125 2734694
vodní pl. nádrž umělá 4 4741
vodní pl. rybník 2 15924
vodní pl. tok přirozený 1 839
vodní pl. tok umělý 10 10605
zast. pl. společný dvůr 3 377
zast. pl. zbořeniště 1 1121
zast. pl. 190 90594
ostat.pl. jiná plocha 131 175526
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 20
ostat.pl. manipulační pl. 14 25857
ostat.pl. neplodná půda 32 12163
ostat.pl. ostat.komunikace 123 119985
ostat.pl. silnice 33 71482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1689
ostat.pl. zeleň 28 2820
Celkem KN 1240 7223394
Par. DKM 1240 7223394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 116
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 195
LV 218
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.10.2007 1:1000 25.10.2007 *)
DKM 1:1000 31.07.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1991 31.07.2002
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.