k.ú.: 748226 - Skaštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588989 - Skaštice NUTS5 CZ0721588989
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 5182677
zahrada 176 217899
ovoc. sad 1 4182
travní p. mez, stráň 1 202
travní p. 17 41595
lesní poz 25 1271660
vodní pl. rybník 1 3514
vodní pl. tok přirozený 8 43926
vodní pl. tok umělý 7 68067
vodní pl. zamokřená pl. 3 2861
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 1 1192
zast. pl. 228 122745
ostat.pl. dálnice 14 112314
ostat.pl. jiná plocha 87 102261
ostat.pl. manipulační pl. 36 95614
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 358
ostat.pl. ostat.komunikace 117 207681
ostat.pl. pohřeb. 1 2148
ostat.pl. silnice 19 122833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7313
ostat.pl. zeleň 29 117668
Celkem KN 1120 7728860
Par. DKM 1120 7728860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
Celkem BUD 224
LV 354
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.01.2004 1:1000 23.02.2004 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 08.07.1996 intravilán
S-SK ŠD 1:2500 1917 26.01.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.01.1917


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 09:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.