k.ú.: 748234 - Sklenařice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577693 - Vysoké nad Jizerou NUTS5 CZ0514577693
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 1565403
zahrada 91 81968
ovoc. sad 11 19744
travní p. 1021 1487223
lesní poz 1092 2125835
vodní pl. nádrž umělá 2 110
vodní pl. tok přirozený 3 7546
vodní pl. zamokřená pl. 7 8467
zast. pl. společný dvůr 3 247
zast. pl. zbořeniště 16 2261
zast. pl. 257 41966
ostat.pl. jiná plocha 18 20625
ostat.pl. manipulační pl. 54 21502
ostat.pl. neplodná půda 86 23682
ostat.pl. ostat.komunikace 152 162124
ostat.pl. silnice 6 89400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 885
ostat.pl. zeleň 1 172
Celkem KN 3255 5659160
Par. KMD 3255 5659160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 12
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 1
Celkem BUD 245
LV 378
spoluvlastník 714

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2011
S-SK GS 1:2880 1843 18.07.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 06:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.