k.ú.: 748269 - Sklené nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596744 - Sklené nad Oslavou NUTS5 CZ0635596744
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 611 2079877
zahrada 132 72941
ovoc. sad 5 4132
travní p. 395 661629
lesní poz les s budovou 27 1021
lesní poz 99 2883016
vodní pl. rybník 58 453509
vodní pl. tok umělý 11 1911
zast. pl. zbořeniště 4 1452
zast. pl. 181 44250
ostat.pl. dráha 14 110489
ostat.pl. jiná plocha 64 37433
ostat.pl. manipulační pl. 11 11052
ostat.pl. neplodná půda 50 18027
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 209
ostat.pl. ostat.komunikace 104 77560
ostat.pl. silnice 42 17991
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17097
Celkem KN 1812 6493596
Par. KMD 1812 6493596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.used 15
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 199
LV 238
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 17.05.2022 00:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.