k.ú.: 748307 - Rychaltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598691 - Hukvaldy NUTS5 CZ0802598691
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 565 3218957
zahrada 438 413174
ovoc. sad 6 34728
travní p. 253 1267514
lesní poz 171 3413051
vodní pl. tok přirozený 63 65179
vodní pl. tok umělý 12 4893
vodní pl. zamokřená pl. 26 41930
zast. pl. zbořeniště 17 2700
zast. pl. 378 111750
ostat.pl. jiná plocha 215 186410
ostat.pl. manipulační pl. 8 3133
ostat.pl. neplodná půda 102 125326
ostat.pl. ostat.komunikace 280 193117
ostat.pl. pohřeb. 2 4320
ostat.pl. silnice 79 260418
Celkem KN 2615 9346600
Par. DKM 112 133639
Par. KMD 2503 9212961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 251
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 377
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 471
spoluvlastník 650

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
DKM 1:1000 14.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 14.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 19.05.2022 02:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.