k.ú.: 748323 - Skočice u Přeštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558249 - Přeštice NUTS5 CZ0324558249
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 3993295
zahrada 191 140429
ovoc. sad 2 7144
travní p. 175 709699
lesní poz 28 1237633
vodní pl. nádrž umělá 5 3644
vodní pl. rybník 6 21112
vodní pl. tok přirozený 1 326
vodní pl. tok umělý 10 21388
vodní pl. zamokřená pl. 3 24562
zast. pl. společný dvůr 4 8239
zast. pl. zbořeniště 2 614
zast. pl. 225 103779
ostat.pl. dráha 1 7643
ostat.pl. jiná plocha 105 131257
ostat.pl. manipulační pl. 7 62730
ostat.pl. neplodná půda 20 11990
ostat.pl. ostat.komunikace 80 140562
ostat.pl. silnice 18 90536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10538
ostat.pl. zeleň 5 22380
Celkem KN 1222 6749500
Par. DKM 1222 6749500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 159
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 216
LV 270
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.07.2007 1:1000 18.10.2007 *)
DKM 1:1000 30.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 30.06.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 13:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.