k.ú.: 748358 - Skopytce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553085 - Skopytce NUTS5 CZ0317553085
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 653 2881993
zahrada 58 47554
travní p. 208 645648
lesní poz 155 1030958
vodní pl. nádrž umělá 4 3006
vodní pl. rybník 5 39285
vodní pl. tok umělý 67 6579
vodní pl. zamokřená pl. 4 7786
zast. pl. společný dvůr 2 461
zast. pl. zbořeniště 3 227
zast. pl. 72 41819
ostat.pl. jiná plocha 17 12503
ostat.pl. manipulační pl. 22 31550
ostat.pl. neplodná půda 15 16264
ostat.pl. ostat.komunikace 128 95999
ostat.pl. silnice 2 11456
Celkem KN 1415 4873088
Par. KMD 1415 4873088
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 69
LV 152
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2013
S-SK GS 1:2880 1829 28.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.