k.ú.: 748391 - Skorkov u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548324 - Skorkov NUTS5 CZ0631548324
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 2130171
zahrada 95 73228
ovoc. sad 1 4062
travní p. 300 1925257
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 135 1232929
vodní pl. nádrž umělá 4 4847
vodní pl. rybník 2 205094
vodní pl. tok přirozený 9 20892
vodní pl. tok umělý 12 11633
vodní pl. zamokřená pl. 1 3232
zast. pl. 117 45299
ostat.pl. dálnice 2 180321
ostat.pl. jiná plocha 32 11089
ostat.pl. manipulační pl. 12 23573
ostat.pl. neplodná půda 11 3941
ostat.pl. ostat.komunikace 62 157141
ostat.pl. pohřeb. 1 1833
ostat.pl. silnice 8 56064
ostat.pl. zeleň 69 116734
Celkem KN 1018 6207362
Par. DKM 1018 6207362
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 115
LV 203
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 25.11.2020 obnova na zbylé části kú po KopÚ
DKM-KPÚ 1:1000 14.01.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.11.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.