k.ú.: 748404 - Skoronice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586544 - Skoronice NUTS5 CZ0645586544
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2574 4270373
vinice 184 271933
zahrada 188 60211
travní p. 270 114975
lesní poz 201 176621
vodní pl. nádrž umělá 47 11704
vodní pl. tok přirozený 1 86
vodní pl. tok umělý 332 33041
vodní pl. zamokřená pl. 34 5210
zast. pl. zbořeniště 20 2365
zast. pl. 277 99700
ostat.pl. dráha 1 53221
ostat.pl. jiná plocha 133 28058
ostat.pl. manipulační pl. 151 54182
ostat.pl. neplodná půda 353 51035
ostat.pl. ostat.komunikace 410 94839
ostat.pl. pohřeb. 5 2111
ostat.pl. silnice 45 34997
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4381
ostat.pl. zeleň 2 360
Celkem KN 5233 5369403
Par. DKM 5233 5369403
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 256
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 6
LV 557
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2011
THM-G 1:2000 01.01.1976 27.09.2011 60% parcel
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.09.2011 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.