k.ú.: 748421 - Petrovice u Skorošic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553484 - Skorošice NUTS5 CZ0711553484
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 164081
zahrada 89 63319
travní p. 188 3682875
lesní poz 194 6734087
vodní pl. tok přirozený 38 26683
vodní pl. tok umělý 13 7616
vodní pl. zamokřená pl. 2 5583
zast. pl. společný dvůr 2 139
zast. pl. zbořeniště 83 32060
zast. pl. 54 21141
ostat.pl. jiná plocha 174 90510
ostat.pl. manipulační pl. 16 17160
ostat.pl. neplodná půda 216 141706
ostat.pl. ostat.komunikace 141 97662
ostat.pl. silnice 6 29912
Celkem KN 1222 11114534
Par. KMD 1222 11114534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 53
LV 58
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
KM-D 1:2000 11.02.2002 27.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.02.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 01:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.