k.ú.: 748471 - Horní Skorošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553484 - Skorošice NUTS5 CZ0711553484
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 596495
zahrada 168 142101
travní p. 334 2573004
lesní poz 236 21987009
vodní pl. tok přirozený 68 94658
vodní pl. tok umělý 50 28787
vodní pl. zamokřená pl. 20 20677
zast. pl. společný dvůr 8 932
zast. pl. zbořeniště 136 33000
zast. pl. 99 31748
ostat.pl. jiná plocha 132 135594
ostat.pl. manipulační pl. 10 9387
ostat.pl. neplodná půda 261 203385
ostat.pl. ostat.komunikace 214 184870
ostat.pl. silnice 2 6310
Celkem KN 1797 26047957
Par. KMD 1797 26047957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 7
Celkem BUD 98
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 144
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 22.04.2000 27.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.