k.ú.: 748501 - Skorotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596752 - Skorotice NUTS5 CZ0635596752
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 68549
zahrada 69 44466
ovoc. sad 3 13257
travní p. 202 1098357
lesní poz les s budovou 3 277
lesní poz 175 2740582
vodní pl. nádrž umělá 1 232
vodní pl. tok přirozený 12 1132
zast. pl. zbořeniště 1 253
zast. pl. 71 24046
ostat.pl. jiná plocha 15 7897
ostat.pl. manipulační pl. 3 10361
ostat.pl. neplodná půda 67 105175
ostat.pl. ostat.komunikace 57 39934
ostat.pl. silnice 1 12563
Celkem KN 692 4167081
Par. KMD 692 4167081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 72
LV 92
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 06:56

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.