k.ú.: 748544 - Skořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 506664 - Skořice NUTS5 CZ0326506664
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 4102
orná půda 224 1577328
zahrada skleník-pařeniš. 1 487
zahrada 239 208225
travní p. mez, stráň 103 57701
travní p. plantáž dřevin 3 13775
travní p. 319 1347237
lesní poz les(ne hospodář) 12 65525
lesní poz 5 5636
vodní pl. nádrž umělá 12 11154
vodní pl. rybník 5 25184
vodní pl. tok přirozený 16 2485
vodní pl. tok umělý 93 22052
zast. pl. 226 68639
ostat.pl. jiná plocha 354 175648
ostat.pl. manipulační pl. 10 11719
ostat.pl. neplodná půda 43 24869
ostat.pl. ostat.komunikace 95 68801
ostat.pl. pohřeb. 1 1772
ostat.pl. silnice 4 41131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5687
ostat.pl. zeleň 1 352
Celkem KN 1772 3739509
Par. DKM 1772 3739509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 115
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 222
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 282
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2012
DKM 1:1000 24.10.2012
ZMVM 1:2000 24.02.1983 24.10.2012 původ mapy THM - intravilán
FÚO 1:2000 24.02.1983 24.10.2012 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.