k.ú.: 748617 - Skrbeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552151 - Skrbeň NUTS5 CZ0712552151
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 476 6693316
zahrada 325 196520
travní p. 11 34793
lesní poz 11 55558
vodní pl. nádrž přírodní 1 1455
vodní pl. tok přirozený 3 13394
vodní pl. tok umělý 1 2826
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 2 4563
zast. pl. zbořeniště 4 418
zast. pl. 408 159731
ostat.pl. dráha 3 14745
ostat.pl. jiná plocha 69 30687
ostat.pl. manipulační pl. 46 84177
ostat.pl. neplodná půda 20 72176
ostat.pl. ostat.komunikace 128 239207
ostat.pl. pohřeb. 2 3452
ostat.pl. silnice 11 90203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5675
ostat.pl. zeleň 41 173568
Celkem KN 1564 7876466
Par. DKM 1564 7876466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 328
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 408
byt.z. byt 44
Celkem JED 44
LV 605
spoluvlastník 918

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2002
DKM-KPÚ 04.09.2002 1:1000 20.11.2002 *)
S-SK ŠD 1:2500 1936 21.11.2002
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1936


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 09:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.