k.ú.: 748625 - Bahna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 132302
zahrada 25 27350
travní p. 42 214603
lesní poz 78 555815
zast. pl. zbořeniště 1 432
zast. pl. 9 4308
ostat.pl. jiná plocha 3 3010
ostat.pl. neplodná půda 39 49656
ostat.pl. ostat.komunikace 13 27050
Celkem KN 229 1014526
Par. DKM 144 892965
Par. KMD 85 121561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 9
LV 25
spoluvlastník 29

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2017
DKM-KPÚ 01.11.2013 1:1000 01.11.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.01.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 16:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.