k.ú.: 748641 - Dolní Smržov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 404966
zahrada 123 98422
ovoc. sad 5 24325
travní p. 239 1206916
lesní poz 207 1562282
vodní pl. tok přirozený 12 17061
zast. pl. zbořeniště 4 1144
zast. pl. 86 28558
ostat.pl. jiná plocha 9 6309
ostat.pl. manipulační pl. 10 10363
ostat.pl. neplodná půda 141 150752
ostat.pl. ostat.komunikace 64 49273
ostat.pl. pohřeb. 3 860
ostat.pl. silnice 2 28356
Celkem KN 947 3589587
Par. DKM 2 107
Par. KMD 945 3589480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 85
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 136
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.08.2014 1:1000 29.08.2014 *)
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.02.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.