k.ú.: 748684 - Dobrčice u Skršína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567361 - Skršín NUTS5 CZ0425567361
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1810486
zahrada 72 42655
travní p. 7 66811
lesní poz 13 279842
vodní pl. nádrž umělá 1 1448
vodní pl. zamokřená pl. 3 26037
zast. pl. zbořeniště 2 607
zast. pl. 99 22340
ostat.pl. jiná plocha 82 192516
ostat.pl. manipulační pl. 2 1098
ostat.pl. neplodná půda 22 31689
ostat.pl. ostat.komunikace 17 41760
ostat.pl. silnice 7 21669
ostat.pl. zeleň 1 374
Celkem KN 415 2539332
Par. DKM 415 2539332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 99
LV 128
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2009
FÚO 1:5000 31.12.1978 05.06.2009 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 30.12.1978 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 17:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.