k.ú.: 748811 - Sirákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 559 2368694
zahrada 87 96661
travní p. 367 301706
lesní poz 114 361975
vodní pl. nádrž umělá 3 790
vodní pl. rybník 6 156275
vodní pl. tok přirozený 13 15809
vodní pl. tok umělý 6 790
zast. pl. zbořeniště 2 1395
zast. pl. 81 48783
ostat.pl. jiná plocha 32 19383
ostat.pl. manipulační pl. 18 7764
ostat.pl. neplodná půda 22 16190
ostat.pl. ostat.komunikace 173 71047
ostat.pl. silnice 45 21372
Celkem KN 1528 3488634
Par. DKM 123 679593
Par. KMD 1405 2809041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 73
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 147
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.01.2013 1:1000 22.02.2013 *)
KMD 1:1000 23.07.2010
S-SK GS 1:2880 1838 22.02.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 20:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.