k.ú.: 748820 - Skryje u Golčova Jeníkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569461 - Skryje NUTS5 CZ0631569461
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2997202
zahrada 95 141536
ovoc. sad 2 8524
travní p. mez, stráň 2 2621
travní p. 40 193998
lesní poz 44 265991
vodní pl. nádrž umělá 5 10688
vodní pl. rybník 2 11061
vodní pl. tok přirozený 13 21813
vodní pl. tok umělý 3 2859
vodní pl. zamokřená pl. 1 1537
zast. pl. 129 96580
ostat.pl. dráha 2 4817
ostat.pl. jiná plocha 29 32435
ostat.pl. manipulační pl. 4 10121
ostat.pl. neplodná půda 27 76545
ostat.pl. ostat.komunikace 37 111764
ostat.pl. silnice 8 64516
ostat.pl. zeleň 3 115425
Celkem KN 589 4170033
Par. DKM 589 4170033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 126
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 188
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2008
DKM-KPÚ 16.05.2006 1:1000 24.08.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 18.11.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 21:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.