k.ú.: 748838 - Stupárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 1535858
zahrada 79 59049
ovoc. sad 17 29247
travní p. 205 206957
lesní poz 3 1767
vodní pl. rybník 23 8385
vodní pl. tok přirozený 6 859
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 55 36906
ostat.pl. dráha 50 21341
ostat.pl. jiná plocha 9 2157
ostat.pl. manipulační pl. 22 11567
ostat.pl. neplodná půda 7 7491
ostat.pl. ostat.komunikace 136 33684
ostat.pl. silnice 13 17327
Celkem KN 1160 1972757
Par. KMD 1160 1972757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 41
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 104
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 19:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.